akadalymentes verzió

KISTOLMÁCS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE


Kedvezményezett neve: Kistolmács Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-2.1.3-16
Projekt címe, azonosító száma:
Kistolmács belterületi csapadékvíz elvezetése
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037
Projekt teljes összege: 79.885.628 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2022


A projekt célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és kezelése a települések belterületi csapadék vízelvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása. A környezet biztonságának növelése, az ár és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, és a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvíz csatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Cél a vizek helyben tartásának megvalósítása, a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezés, a lokális víz visszatartás, gazdasági hasznosításokat is támogató megoldások alkalmazása.
A projekt a Felhívás 3.1.1 pontja szerint az alábbi támogatható tevékenységet tartalmazza: A, Belterületi védelmét szolgáló vízelvezető - hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz -gazdálkodás céljainak figyelem bevételével, b ) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése.
A támogatási igény benyújtásáig külsős szakértő igénybevételével elkészült a projekt előkészítő tanulmány. A projekt során engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése szükséges, illetve vízjogi engedélyezést kell elindítani. Jelenleg nem áll rendelkezésre.
„Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza” a projekt által érintett településen összesen 1601 m, az alábbiak térkép szerint:
1. A-1 árok, Cs-1 és Cs-1-1 j. csatorna, F-1 j. folyóka:
A csatorna hossza:
Cs-1-1: 122 mh, befogadója a Cs-1 j. csatorna
Cs-1: 202 mh, befogadója az A-1 j. árok Az árok hossza:
A-1: 86mh, befogadója a Béci-patak
A folyóka hossza:
F-1: 183mh, befogadója a Cs-1 j. csatorna
2. Á-2 árok:
A földárok hossza:
A-2: 505 mh, befogadója a Béci-patak
3. Á-2-1 j. árok és Cs-2 j. csatorna:
Az árok hossza:
A-2-1: 77 mh, befogadója a Cs-2 j. csatorna
A csatorna hossza:
Cs-2: 18 mh, befogadója az A-2 j. árok
4. Á-2-2 és A-2-2-1 j. árok
Az árok hossza:
A-2-2: 227mh, befogadója az A-2 j. árok
A-2-2-1: 130mh, befogadója az A-2-2 j. árok
Épített új töltéstest hossza: 51 m
A projekt közbeszerzés köteles,így a kivitelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül kiválasztásra. A pályázó belső szabályzata alapján 3 árajánlatos beszerzés lesz a nyilvánossági tev. végző cég, a projekt menedzsment, a műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő és a szemléletformáló rendezvényeket tartó cég kiválasztása. A Projekt menedzsment szervezet a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet l.sz. mellékletének 3.8.2. pontja kerül kiválasztásra. Az ÁÚF c. dók. 10 fejezete alapján, a projekt teljes ideje alatt biztosított a nyilvánosság, külsős vállalkozó bevonásával. A kivitelező feladata a csapadékcsatorna rekonstrukció építési feladatainak elvégzése. Műszaki ellenőr a kivitelezés ideje alatt, a kivitelező munkájának ellenőrzésre céljából kerül alkalmazásra.
A tervezett fejlesztés illeszkedik a jelenleg érvényben lévő Vízgyűjtőgazdálkodási tervhez. A projekt célja felkészülni az egyre gyakrabban előforduló intenzív csapadékos időszakok villámárvizeire. A nagyobb vízhozamú, hosszabb időszakon át tartó esőzések a csatornákat megtelítik, árokrendszer nem képes elvezetni,így a víz új utat keresve a területen szétoszlik. A hely adottságaiból adódóan a környező dombságról szintén fokozott mennyiségű csapadék érkezik a falu területére. A lejjebb fekvő területeken az esővíz udvarokat, pincéket áraszt el, jelentős anyagi károkat okozva a tulajdonosoknak. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel. A projekt illeszkedik a TOP célkitűzéseihez, célja a rendkívüli csapadékvizek károkozásának csökkentése, a vizek helyben tartása, mely biztosítja az aszályos időszakokban a termények locsolását. A fenntartási feladatokat az Önkormányzat vállalja. A projekt megvalósításához hitel felvételére nincs szükség, a pályázó a költségvetésében biztosította a szükséges többletforrást. A pályázó szem előtt tartotta a takarékosság elvét, indokolatlan költség nem került betervezésre. A lehetséges kockázatot jelenthetnek a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő időbeli csúszások, és a tulajdonosi hozzájárulás megszerzése. Ezek kezelése megfelelő odafigyeléssel és szükség esetén többlet források bevonásával lehetséges. A fejlesztés segítségével megóvásra kerülnek az ingatlan területek, így kevesebb káreseménnyel kell számolni. A csatornarendszer felújítása lehetőséget teremt a minőségi életkörülmények kialakítására. A projekt segítéségével élhetőbbé tehető a település, amely már önmagában is növeli a népesség megtartó képességet.

A projekt előtti állapot: